Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering [...] over de periode 1964–2000, OCW en Verkeer en Waterstaat

Geldend van 06-06-2004 t/m heden

Vaststellingsregeling selectielijst handelingen beleidsterrein Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen over de periode 1964–2000, OCW en Verkeer en Waterstaat

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 2 oktober 2003, nr. arc-2003.5955/2);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
De

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

de

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
het

Hoofd Facilitair Adviescentrum

,

D.J. Langendoen

Terug naar begin van de pagina