Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD

[Regeling vervallen per 26-01-2008.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 25-01-2008

Beleidsregels van de Minister van Economische Zaken van 23 maart 2004, nr. WJZ 4019811, voor de medewerkers van de divisie Regelingen van het agentschap EVD betreffende effectentransacties (Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD)

De Minister van Economische Zaken,

Gehoord de ondernemingsraad van de EVD;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-01-2008]

De Beleidsregels effectentransacties medewerkers Senter zijn van overeenkomstige toepassing op de medewerkers van de divisie Regelingen van het agentschap EVD.

Artikel 2

[Vervallen per 26-01-2008]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 april 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 26-01-2008]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels effectentransacties medewerkers divisie Regelingen van het agentschap EVD.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 maart 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina