Goedkeuringsbesluit Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de [...] en Artsen voor verstandelijk gehandicapten

Geldend van 23-03-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 maart 2004, IBE/BO-2461677, houdende goedkeuring van het besluit van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Besluit:

Het hierna volgende besluit van de Huisarts en Verpleeghuisarts Registratie Commissie van 28 januari 2004 wordt goedgekeurd:

Besluit inzake het tarief voor (hernieuwde) inschrijving in de registers van Huisartsen, Verpleeghuisartsen en Artsen voor verstandelijk gehandicapten.

Dit besluit, alsmede mijn goedkeuring, zullen worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina