Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Regeling natuurbraaksubsidie

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 31-03-2004 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling natuurbraaksubsidie

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Regeling natuurbraaksubsidie;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina