Besluit inzamelen afvalstoffen

Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2018.
Geldend van 01-01-2018 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 6

Informatie geldend op 01-01-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
05-03-2011 Wijziging 11-02-2011 Stb. 2011, 104 03-02-2011 Stb. 2011, 103 Inwtr. 1
01-05-2004 Nieuwe-regeling 19-03-2004 Stb. 2004, 127 16-04-2004 Stb. 2004, 169

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen in werking treedt.1)
Naar boven