Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 28-03-2004 t/m 30-12-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 maart 2004, VGB/VL 2464770, houdende de Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2004/6/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 20 januari 2004 (PbEU L 15) houdende afwijking van richtlijn 2001/15/EG teneinde de toepassing van het handelsverbod voor bepaalde producten uit te stellen, alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2006]

Vrijstelling wordt verleend van artikel 2 van de Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding, voor zover het betreft het verhandelen van producten voor bijzondere voeding waaraan een of meer in de bijlage genoemde stoffen is toegevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling tijdelijke vrijstelling toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage , behorend bij artikel 1

[Vervallen per 31-12-2006]

Stoffen die voor specifieke voedingsdoeleinden mogen worden toegevoegd aan producten voor bijzondere voeding, bedoeld in artikel 2 van de Warenwetregeling Toevoeging stoffen aan producten voor bijzondere voeding.

Categorie 1 – Vitamines

Vitamine E: D-alfa-tocoferylpolyethyleenglycol 1000 succinaat

Categorie 2 – Mineralen

Boor: natriumboraat, boorzuur

Calcium: aminozuurchelaat, pidolaat

Chroom: aminozuurchelaat

Koper: aminozuurchelaat

IJzer: hydroxide, pidolaat, aminozuurchelaat

Seleen: met seleen verrijkt gist

Magnesium: aminozuurchelaat, pidolaat

Mangaan: aminozuurchelaat

Zink: aminozuurchelaat

Terug naar begin van de pagina