Regeling regionaal zorgbudget 2004 - 2005 en subsidie regionale verwijzingscommissies (rvc’s) voortgezet onderwijs 2004

[Regeling vervallen per 22-04-2005.]
Geldend van 03-04-2004 t/m 21-04-2005

Regeling regionaal zorgbudget 2004 - 2005 en subsidie regionale verwijzingscommissies (rvc’s) voortgezet onderwijs 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,Handelende in overeenstemming met de minister van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-04-2005]

Artikel 2. Subsidie rvc’s

[Vervallen per 22-04-2005]

Voor de werkzaamheden van een rvc verstrekt de minister, binnen door de begrotingswetgever ter beschikking gestelde middelen, voor het kalenderjaar 2004 een subsidie van € 150.000,- per rvc en een aanvullende bekostiging van € 22,- per leerling.

Artikel 3. Regionaal zorgbudget

[Vervallen per 22-04-2005]

De hoogte van het bedrag per leerling voor de berekening van het regionaal zorgbudget voor het schooljaar 20042005 is € 140,-.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 22-04-2005]

Deze regeling zal in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding gemaakt worden in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 22-04-2005]

De regeling wordt aangehaald als: Regeling regionaal zorgbudget 2004 - 2005 en subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina