Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-04-2004 t/m 30-12-2004

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Aanwijzing vakken die door de staatsexamencommissie worden afgenomen in het tweede tijdvak

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de volgende vakken wordt het centraal examen in het tweede tijdvak afgenomen door de staatsexamencommissie.

Vak \ niveau

C

D

GL/TL

havo

vwo

Arabisch

x

x

x

x

x

Fries

x

x

x

x

x

Russisch

-

-

-

x

x

Spaans

x

x

x

x

x

Turks

x

x

x

x

x

muziek

x

x

x

x

x

filosofie

-

-

-

x

x

tehatex/beeldend

x

x

o

o

x

beroepsgerichte programma’s

alle cse’s KB en GL. Voor uitzondering: zie voetnoot1

legenda:

x tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie

o tweede tijdvak wordt afgenomen door de school

- geen centraal examen of geen examenvak op dit niveau.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal in het Gele katern worden geplaatst. Van deze bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding en duur

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling wordt geplaatst en vervalt op 31 december 2004.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

  1. De vakken administratie KB en GL en handel&administratie KB en GL zijn niet aangewezen. Deze (vier) vakken worden op 23 juni op school afgenomen, en dus niet op 25 juni door de staatsexamencommissie.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina