Regeling vaststelling jachtaktezegels 2004–2005

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-03-2005

Regeling vaststelling jachtaktezegels 2004–2005

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2005]

De door de korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage A bij deze regeling en is bedrukt op een gele achtergrond (kleuraanduiding PMS 110).

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

De door de korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een jachtakte als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage B bij deze regeling en is bedrukt op een blauwe achtergrond (kleuraanduiding PMS 2995).

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2005]

De door het korpschef van het regionale politiekorps aan te brengen en te stempelen zegel op een duplicaat jachtakte als bedoeld in artikel 38, eerste lid, onderdeel a, of artikel 45, eerste lid, van de Flora- en faunawet, geldig van 1 april 2004 tot en met 31 maart 2005, wordt vastgesteld volgens het model als opgenomen in bijlage C bij deze regeling en is bedrukt op een groene achtergrond (kleuraanduiding PMS 376).

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2004 en vervalt met ingang van 1 april 2005.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling jachtaktezegels 2004–2005.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 maart 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina