Goedkeuringsbesluit Regeling Ziekenhuisapotheker-Klinisch onderzoeker

Geldend van 23-03-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 maart 2004, nr. IBE/BO-2463896, houdende de goedkeuring van het besluit CCSF 7-2003 betreffende Regeling Ziekenhuisapotheker–Klinisch onderzoeker (ZAPIKO)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op:

artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet BIG,

– artikel 9, eerste lid, van de Regeling Specialisten Pharmacie;

Besluit:

Het besluit CCSF 7-2003 inzake Regeling Ziekenhuisapotheker–Klinisch onderzoeker (ZAPIKO) goed te keuren.

Dit besluit zal samen met het desbetreffende besluit van het Centraal College Specialisten Farmacie worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina