Bijdrageplafond silo 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 03-04-2004 t/m 31-12-2004

Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001-2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Voor bijdragen op grond van de Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001 - 2004 is in 2004 voor alle bve-instellingen gezamenlijk een maximaal verplichtingenbedrag van € 4.350.000,- beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

Een aanvraag voor een bijdrage op grond van de Regeling Stimulans innovatieve leeromgevingen BVE 2001 - 2004 voor 2004 wordt in de periode van 1 januari tot en met 6 april 2004 of in de periode van 7 april tot en met 10 september 2004 schriftelijk ingediend bij Senter.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt met de toelichting in het Gele katern geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2004 en vervalt met ingang van 1 januari 2005.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina