Subsidieplafond KeBB 2004

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 03-04-2004 t/m 22-01-2014

Subsidieplafond Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KeBB) 2004

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 23-01-2014]

Voor subsidie op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is in 2004 voor alle bve-instellingen gezamenlijk een maximaal verplichtingenbedrag van € 4.000.000,- beschikbaar inclusief apparaatskosten.

Artikel 2

[Vervallen per 23-01-2014]

Een aanvraag voor een bijdrage op grond van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor 2004 wordt in de periode van 1 januari tot en met 2 april 2004 of in de periode van 3 april tot en met 4 juni 2004 schriftelijk ingediend bij Senter met gebruikmaking van een volledig ingevuld origineel van een ondertekend formulier dat bij Senter verkrijgbaar is, en de bijlagen, bedoeld in artikel 6, zevende lid, van de Subsidieregeling Kennisuitwisseling Beroepsonderwijs Bedrijfsleven.

Artikel 3

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling wordt met de toelichting in Gele katern geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina