Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2004

[Regeling vervallen per 29-04-2007.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 28-04-2007

Besluit van het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 11 maart 2004 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit HPA toezichthouders tuchtrecht 2004)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op artikel 104, derde lid, Wet op de bedrijfsorganisatie en afdeling 5.2 Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-04-2007]

De afdeling handhaving en monitoring, cluster Toezicht en Handhaving van de provincie Limburg wordt ten behoeve van het toezicht op de naleving van de Verordening HPA erosiebestrijding landbouwgronden 2003 aangewezen.

Artikel 2

[Vervallen per 29-04-2007]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Den Haag, 11 maart 2004

Th.A.M. Meijer

voorzitter

R.J.M. ten Berge

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 9 april 2004, nr. TRCJZ/2004/2441.

Terug naar begin van de pagina