Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2004 Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 18-03-2004 t/m 22-12-2004

Vaststellingsregeling subsidieplafonds 2004 Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 3, tweede lid, en artikel 4 van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging voor het jaar 2004 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt vastgesteld op € 4.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Het subsidieplafond van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging voor het jaar 2004 voor subsidies als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt vastgesteld op € 0,–.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

De Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging is van toepassing in de bufferzones Utrecht–Hilversum, Amsterdam–Haarlem, Den Haag–Leiden–Zoetermeer, Midden-Delfland, Oost-IJsselmonde en Amstelland–Vechtstreek, zoals genoemd in deel 4 van de Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening Extra, 1999.

Artikel 4

[Vervallen per 23-12-2004]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, nr. TRCJZ/2004/231, houdende wijziging van de Regeling bedrijfshervestiging en -beëindiging, in werking treedt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 maart 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina