Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 8 maart 2004 tot vaststelling van het aantal zaken als bedoeld in artikel 6 van de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO (Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO)

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 6 van de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de periode die aanvangt met de inwerkingtreding van dit besluit en die eindigt op 31 december 2005 worden de aantallen vastgesteld als volgt:

  • a. voor het tuchtgerecht van het Productschap Pluimvee en Eieren: 50 - 150 zaken;

  • b. voor het tuchtgerecht van het Productschap Vee en Vlees: 50 - 150 zaken;

  • c. voor de tuchtgerechten van de overige product- en bedrijfschappen: minder dan 50 zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Verordening bezoldiging tuchtgerechten PBO in werking treedt en vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit vaststelling aantal tuchtzaken PBO.

Den Haag, 8 maart 2004

H.H.F. Wijffels

voorzitter

D.B. Modderman

secretaris

Terug naar begin van de pagina