Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 08-03-2012.]
Geldend van 07-03-2008 t/m 07-03-2012

Machtiging bepaalde werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten ten behoeve van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Scheepvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 30, eerste lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2012]

De Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V., is gemachtigd in het kader van de uitvoering van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in samenhang met Bijlage I en II van het Verdrag, ten behoeve van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, werkzaamheden aan boord van schepen te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2012]

De werkzaamheden bedoeld in artikel 1 worden uitgevoerd door de medewerkers van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en geconcretiseerd in een namens de Minister van Verkeer en Waterstaat, door de Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat met de Havenmeester van Rotterdam, zijnde het hoofd van de divisie Havenmeester van Havenbedrijf Rotterdam N.V. te sluiten samenwerkingsovereenkomst.

Artikel 3

[Vervallen per 08-03-2012]

De in artikel 1 bedoelde machtiging is geografisch beperkt tot het gebied gelegen binnen de volgende grenzen:

 • -

  Hollandsche IJssel: kmr. 19.700, de denkbeeldige lijn bij kop scheidingsdam Hollandsche IJssel en de Nieuwe Maas bij kmr. 19.700, loodrecht op de rivier de Hollandsche IJssel,

 • -

  Bakkerskil/Benedenmond: vanaf de krib met lichtopstand bij kmr. 992.5,

 • -

  Nieuwe Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 991.5, loodrecht op de rivier,

 • -

  Nieuwe Waterweg/Maasmond: de denkbeeldige lijn tussen de havenlichten,

 • -

  Oude Maas: de denkbeeldige lijn bij kmr. 998, loodrecht op de rivier.

Artikel 4

[Vervallen per 08-03-2012]

De in artikel 2 bedoelde samenwerkingsovereenkomst wordt, evenals wijzigingen daarvan, in de Staatscourant gepubliceerd.

Artikel 6

[Vervallen per 08-03-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit machtiging werkzaamheden Inspectie Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 08-03-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 maart 2004 en vervalt met ingang van 8 maart 2012.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina