Aanwijzingsbesluit inrichtingen ex artikel 261, vierde lid, Burgerlijk Wetboek Boek 1

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-12-2003 t/m 31-12-2004

Aanwijzing van inrichtingen als bedoeld in artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

Als inrichting in de zin van artikel 261, vierde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt:

 • a. Rijksinrichting voor Jeugdigen ‘De Hunnerberg’ te Nijmegen;

 • b. Rijksinrichting voor Jongens ‘Den Engh’ te Den Dolder;

 • c. Rijksinrichting voor Jongeren ‘De Doggershoek’ te Den Helder;

 • d. Rijksinrichting voor Jongens ‘’t Nieuwe Lloyd’ te Amsterdam;

 • e. Justitiële Jeugdinrichting ‘Den Hey-Acker’ te Breda en locatie ‘De Leij’ te Vught;

 • f. Justitiële Jeugdinrichting ‘De Heuvelrug’ te Overberg, locatie ‘De Lindenhorst’ te Zeist, locatie ‘Eikenstein’ te Zeist en locatie ‘Overberg’ te Overberg;

 • g. Rijksinrichting voor Jongeren ‘De Hartelborgt’ te Spijkenisse en locatie ‘Kralingen’ te Rotterdam;

 • h. Justitiële Jeugdinrichting ‘Het Poortje’ te Groningen, locatie ‘Waterpoort’ te Groningen en locatie ‘De Veenpoort’ te Veenhuizen;

 • i. Jongeren Opvangcentrum te Amsterdam;

 • j. Opvang- en Behandelcentrum ‘Het Keerpunt’ te Cadier en Keer;

 • k. Stichting Frentrop Jongerenhuis ‘Harreveld’ te Harreveld en de locatie ‘Alexandra’ te Almelo;

 • l. Stichting Orthopedagogisch Centrum ‘Ottho Gerhard Heldring’ te Zetten;

 • m. Forensisch Centrum ‘Teylingereind’ te Sassenheim;

 • n. Stichting Justitieel Pedagogisch Centrum ‘De Sprengen’ te Zutphen;

 • o. Stichting ‘Rentray’ te Eefde, locatie te Rekken en per 12 januari 2004 de locatie te Lelystad.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Dit besluit treedt in werking op 1 december 2003 en wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

Den Haag, 27 februari 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina