Comptabiliteit-IGCA, laatste dag voor tijdige betaling van de aangiften LB/PH, OB/BPM en Accijnzen en Verbruiksbelastingen in 2004

[Regeling vervallen per 03-11-2006.]
Geldend van 01-01-2004 t/m 02-11-2006

Comptabiliteit-IGCA, laatste dag voor tijdige betaling van de aangiften LB/PH, OB/BPM en Accijnzen en Verbruiksbelastingen in 2004

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

1. Inleiding

[Vervallen per 03-11-2006]

Artikel 19 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt met betrekking tot de heffing van belasting bij wege van voldoening of afdracht op aangifte de termijn waarbinnen de belasting aan de ontvanger moet zijn betaald. In het eerste lid van voormeld artikel is deze termijn gesteld op één maand na het einde van het tijdvak overeenkomstig de aangifte waarover belasting is verschuldigd. Overeenkomstig het vijfde lid van voormeld artikel is de Algemene termijnenwet niet van toepassing op deze termijn van één maand.

2. Vastgestelde data voor het jaar 2004

[Vervallen per 03-11-2006]

Onder verwijzing naar voormeld artikel zijn in onderstaande opgave de data vastgesteld waarop in het jaar 2004 nog tijdig kan worden betaald.

Deze opgaaf is gebaseerd op het tijdig voldoen van de aangiften Loonheffing, Omzetbelasting/Belastingen op Personenauto’s en Motorrijwielen, Accijnzen en Verbruiksbelastingen.

Uiterste datum waarop de bijschrijving op de giro- of bankrekening van de eenheid moet hebben plaatsgevonden

Laatste betaaldag bij contante betaling op postkantoren (voor accijnzen GWK)

30 januari 2004

31 januari 2004

27 februari 2004

28 februari 2004

31 maart 2004

31 maart 2004

29 april 2004

29 april 2004

28 mei 2004

29 mei 2004

30 juni 2004

30 juni 2004

30 juli 2004

31 juli 2004

31 augustus 2004

31 augustus 2004

30 september 2004

30 september 2004

29 oktober 2004

30 oktober 2004

30 november 2004

30 november 2004

31 december 2004

31 december 2004

Terug naar begin van de pagina