Goedkeuringsbesluit Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong

[Regeling vervallen per 01-10-2004.]
Geldend van 02-03-2004 t/m 30-09-2004

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2004, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/AL/04/4519, houdende goedkeuring van het Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

[Vervallen per 01-10-2004]

Goed te keuren het op grond van voornoemde artikelen door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op 12 december 2003 getroffen Besluit afwijking herbeoordelingstermijnen WAO, WAZ en Wajong.

Dit besluit wordt, tezamen met het goedgekeurde besluit, bekendgemaakt in de Staatscourant.

Den Haag, 23 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina