Intrekkingsbesluit V&W 2004

Geldend van 01-05-2004 t/m heden

Besluit tot intrekking van diverse besluiten op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in verband met het feit dat zij hun betekenis hebben verloren

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel I. Intrekking besluiten

Ingetrokken worden de volgende besluiten:

Artikel II. Overgangsrecht

  • 1 Voorzover er terzake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de besluiten, bedoeld in artikel I, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen besluiten, bedoeld in artikel I, blijven in stand.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina