Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang

Geraadpleegd op 21-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-01-2005.
Geldend van 29-01-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 1b

Informatie geldend op 29-01-2005

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
    Artikelen: regeling-sluiting, 1, 5, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 29-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
03-03-2004 Nieuwe-regeling 20-02-2004 Stcrt. 2004, 41 AV/KO/2004/4719 20-02-2004 Stcrt. 2004, 41
Naar boven