Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang

Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 29-01-2005.
Geldend van 29-01-2005 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 1a

Informatie geldend op 29-01-2005

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Regeling verantwoordingsformulieren Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang
    Bijlagen: 4, 5, 6, 7

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 29-01-2005)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
29-01-2005 Nieuw 18-01-2005 Stcrt. 2005, 19 AV/KO/2004/77383 18-01-2005 Stcrt. 2005, 19
Naar boven