Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2004 Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

[Regeling vervallen per 03-04-2008.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 02-04-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 20 februari 2004, directie Arbozorg en Verzuimbeleid, nr. AVB/SBA/04 6600, houdende vaststelling van het subsidieplafond 2004 zoals bedoeld in de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden;

Besluit:

[Vervallen per 03-04-2008]

dat het subsidieplafond zoals bedoeld in artikel 9 van de Subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden (Stcrt. 1999, nr. 187) voor het jaar 2004 wordt vastgesteld op € 33.100.000,–.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 februari 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina