Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

Geldend van 27-02-2004 t/m heden

Besluit slotallocatie burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelezen het verzoek van Eindhoven Airport N.V. d.d. 2 december 2003;

Gelet op artikel 2, eerste lid, onderdeel b, en artikel 2, tweede lid, Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1

Het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt ten aanzien van het medegebruik door burgerluchtvaartuigen aangewezen tot volledig gecoördineerd luchtvaartterrein.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina