Wijzigingsregeling Regeling werkmap (registratieplicht werkmappen en nieuw model werkmap)

[Regeling vervallen per 01-10-2011.]
Geldend van 01-03-2004 t/m 30-09-2011

Regeling tot wijziging van de Regeling werkmap, houdende een registratieplicht van werkmappen en een nieuw model werkmap

De Minister van Verkeer en Waterstaat, en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2.4:2, eerste en derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluiten:

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2011]

Onverminderd artikel I, onderdeel B, kan tot 1 september 2005 toepassing worden gegeven aan de bijlage bij de regeling zoals deze luidt voor 1 maart 2004.

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina