Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2002/2003

[Regeling vervallen per 11-03-2017.]
Geldend van 20-02-2004 t/m 10-03-2017

Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2002/2003

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 3, vierde lid, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde wisselkoersen worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2002/2003.

Artikel 2

[Vervallen per 11-03-2017]

De in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, onder 2° en 3°, van de Garantiewet Surinaamse pensioenen bedoelde prijsindexcijfers worden vastgesteld overeenkomstig de gegevens vermeld in de als bijlage bij dit besluit gevoegde koerscorrectie- en prijsindexcijfertabel 2002/2003.

Artikel 3

[Vervallen per 11-03-2017]

  • 2 De in het vorige lid bedoelde breuk, waarmee het bruto bedrag van het gecedeerde Surinaamse pensioen wordt vermenigvuldigd, mag niet kleiner zijn dan 1.

Artikel 4

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2002.

Artikel 5

[Vervallen per 11-03-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit vaststelling wisselkoers en prijsindexcijfer 2002/2003.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

J.W. Remkes

Bijlage Koerscorrectie- en Prijsindexcijfertabel 2002/2003

[Vervallen per 11-03-2017]

Koerscorrectie 2002/2003

Maand:

september 2002: 0,505

oktober 2002: 0,505

november 2002: 0,505

december 2002: 0,505

januari 2003: 0,505

februari 2003: 0,505

maart 2003: 0,505

april 2003: 0,505

mei 2003: 0,505

juni 2003: 0,505

juli 2003: 0,505

augustus 2003: 0,505

Prijsindexcijfer 2002/2003

Maand:

september 2002: 225,1

oktober 2002: 224,9

november 2002: 224,2

december 2002: 223,8

januari 2003: 224,4

februari 2003: 225,6

maart 2003: 227,5

april 2003: 227,7

mei 2003: 227,7

juni 2003: 226,6

juli 2003: 227,1

augustus 2003: 227,7

Terug naar begin van de pagina