Besluit verstrekking gegevens verhandeling (PVV) 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 29-02-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 11 februari 2004, houdende aanwijzing gegevens die door ondernemers dienen te worden verstrekt ter zake van nationale en internationale verhandeling en vaststelling van een daartoe bestemd formulier (Besluit verstrekking gegevens verhandeling (PVV) 2004)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 7 van de Verordening registratie en verstrekking van gegevens (PVV) 2003;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 2 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden, op verzoek van de voorzitter van het productschap, door de ondernemer verstrekt door middel van het formulier volgens het in de bijlage opgenomen model.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verstrekking gegevens verhandeling (PVV) 2004.

Zoetermeer, 11 februari 2004

J.J. Ramekers,

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het besluit verstrekking gegevens verhandeling (PVV) 2004

[Vervallen per 01-01-2015]

OVERZICHT ONTVANGEN DIEREN IN (kalenderjaar)

Aantal en soort dieren:

Ontvangen van: (naam en adres handelaar)

Wijze van ontvangst: (levend of geslacht ontvangen)

Indien geslacht, in Nederland geslacht?

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Aldus naar waarheid ingevuld d.d. (datum en naam): ____________________________________________

Terug naar begin van de pagina