Tijdelijk besluit aanwijzing toezichthouders en laboratoria Kaderwet diervoeders

[Regeling vervallen per 18-10-2004.]
Geldend van 19-02-2004 t/m 17-10-2004

Tijdelijk besluit aanwijzing toezichthouders en laboratoria Kaderwet diervoeders

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, en 23 van de Kaderwet diervoeders;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-10-2004]

Als ambtenaren als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet diervoeders worden aangewezen:

  • a. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. de ambtenaren van Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 2

[Vervallen per 18-10-2004]

Als instellingen als bedoeld in artikel 23 van de Kaderwet diervoeders worden aangewezen:

  • a. RIKILT te Wageningen;

  • b. de laboratoria van de Voedsel en Waren Autoriteit;

  • c. het Belastingdienst/Douane West/Douane Laboratorium te Amsterdam;

  • d. LabCo B.V. te Europoort;

  • e. TNO-Voeding te Zeist.

Artikel 3

[Vervallen per 18-10-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijk besluit aanwijzing toezichthouders en laboratoria Kaderwet diervoeders.

Artikel 4

[Vervallen per 18-10-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te bepalen tijdstip.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,
de

Directeur-Generaal

,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina