Instellingsbesluit Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix

[Regeling vervallen per 01-03-2006.]
Geldend van 18-02-2004 t/m 28-02-2006

Besluit van 7 februari 2004, nr. 04.000553, houdende de instelling van het Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 6 februari 2004, nr. 04M463430;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2006]

Er is een Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix, hierna te noemen: Nationaal Comité.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2006]

Het Nationaal Comité heeft tot taak de viering van het Zilveren Regeringsjubileum van Hare Majesteit Koningin Beatrix in 2005, voor te bereiden door middel van het stimuleren en coördineren van initiatieven die hiertoe in het Koninkrijk der Nederlanden worden genomen, en deze mede te doen uitvoeren en afwikkelen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2006]

De leden van het Nationaal Comité worden voor de periode van 21 februari 2004 tot en met 28 februari 2006 benoemd.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2006]

Als leden van het Nationaal Comité worden benoemd:

 • mevrouw mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, tevens voorzitter, voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal;

 • mevrouw drs. H.J. Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken;

 • de heer mr. H.D. van der Griendt, staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba;

 • de heer drs. L.M.L.H.A. Hermans, voorzitter van MKB Nederland, voormalig Commissaris van de Koningin in Friesland;

 • de heer mr. Ph.J.I.M. Houben, voormalig burgemeester van Maastricht;

 • de heer dr. J.A. van Kemenade, Minister van Staat, voormalig Commissaris van de Koningin in Noord-Holland;

 • de heer mr. F.W. Kist, voormalig Grootmeester van het Huis van Hare Majesteit de Koningin;

 • mevrouw P.W. Kruseman, directeur van het Amsterdams Historisch Museum, voormalig voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei;

 • de heer mr. C.J.A. van Lede, voormalig voorzitter van de Raad van Bestuur van AkzoNobel, voormalig voorzitter van het VNO-NCW;

 • mevrouw F. Moreira de Melo, lid van het Nederlands vrouwenhockeyteam;

 • mevrouw M.C. Meulens, presentatrice van het NOS-jeugdjournaal,

 • de heer mr. J.C.M. Pommer, voorzitter van de Bond van Oranjeverenigingen in Nederland;

 • de heer dr. A.H.G. Rinnooy Kan, lid van de Raad van Bestuur van de ING-groep, voormalig voorzitter van het VNO-NCW;

 • mevrouw mr. Y.C.M.Th. van Rooy, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Utrecht, voormalig voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg;

 • mevrouw L.H.M. van Ruijven-van Leeuwen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Platteland;

 • de heer G.J. Schutte, lid van de Kiesraad, voormalig lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • de heer M. Sini, voorzitter van de stichting Islam en Burgerschap;

 • de heer mr. H.D. Tjeenk Willink, vice-president van de Raad van State;

 • de heer ir. G.R. Wawoe, staatsraad van het Koninkrijk voor de Nederlandse Antillen;

 • de heer drs. F.W. Weisglas, voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • de heer mr. A.A. Westerlaken, voorzitter van ’s-Heeren Loo Zorggroep, voormalig voorzitter van het CNV.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2006]

 • 1 Het Nationaal Comité kan uit haar midden een dagelijks bestuur instellen. De voorzitter van het Nationaal Comité is alsdan tevens voorzitter van het dagelijks bestuur.

 • 2 Het Nationaal Comité kan werkgroepen instellen voor de uitvoering van bepaalde taken.

 • 3 Van de werkgroepen kunnen ook personen deel uitmaken die geen lid zijn van het Nationaal Comité.

 • 4 Het Nationaal Comité kan een stichting oprichten ten behoeve van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 5 Het Nationaal Comité beschikt over een projectondersteuning die tevens het secretariaat van het Nationaal Comité verzorgt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2006]

De bescheiden van het Nationaal Comité worden na beëindiging van de werkzaamheden overgedragen aan het ministerie van Algemene Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op 1 maart 2006.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2004

Beatrix

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina