Benoemingsbesluit lid Commissie van toezicht CTB

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 13-02-2004 t/m 16-10-2007

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 februari 2004, nr. IWI/03/98163, tot benoeming van een lid van de Commissie van toezicht CTB

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Besluit instelling Commissie van toezicht CTB (Stcrt. 2001, 248);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-10-2007]

  • 1 De inspecteur-generaal van de Inspectie Werk en Inkomen wordt benoemd tot lid van de Commissie van toezicht CTB.

  • 2 De directeur Toezicht zelfstandige bestuursorganen van de Inspectie Werk en Inkomen vervangt de inspecteur-generaal als lid van de Commissie bij diens afwezigheid of verhindering.

Artikel 2

[Vervallen per 17-10-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina