Tijdelijke regeling maatregelen in verband met Aviaire Influenza 2004

[Regeling vervallen per 19-10-2005.]
Geldend van 14-10-2005 t/m 18-10-2005

Tijdelijke regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 30 januari 2004, TRCJZ/2004/687, Directie Juridische Zaken, houdende maatregelen in verband met Aviaire Influenza in Azië 2004 (Tijdelijke regeling maatregelen in verband met Aviaire Influenza Azië 2004)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op Beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 januari 2004 betreffende beschermende maatregelen in relatie tot aviaire influenza in bepaalde Aziatische landen met betrekking tot de import van vogels, anders dan pluimvee;

Gelet op artikel 10, eerste lid, Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 19-10-2005]

De invoer van vogels afkomstig uit Cambodja, de Volksrepubliek China inclusief het territorium Hong Kong, Indonesië, Kazachstan, Laos, Maleisië, Mongolië, Noord-Korea, Pakistan, Thailand, Vietnam, Zuid-Afrika, Rusland en Turkije, is verboden.

Artikel 1a

[Vervallen per 19-10-2005]

  • 1 De invoer van vogelveren en delen van vogelveren, afkomstig uit Cambodja, de Volksrepubliek China inclusief het territorium Hong Kong, Indonesië, Kazachstan, Laos, Maleisië, Mongolië, Noord-Korea, Pakistan, Thailand, Vietnam, Zuid-Afrika, Rusland of Turkije, is verboden.

  • 2 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op onbewerkte veren en delen van veren afkomstig uit Mongolië.

  • 3 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op onbewerkte veren en delen van veren die afkomstig zijn uit een ander district van Rusland dan de districten genoemd in Bijlage I bij beschikking (EG) nr. 2005/693 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in Rusland (PbEU L263), mits zij vergezeld gaan van een gezondheidscertificaat overeenkomstig het model neergelegd in Bijlage II bij die beschikking.

  • 4 Het verbod, bedoeld in het eerste lid, is niet van toepassing op bewerkte vogelveren en delen van vogelveren, indien is voldaan aan artikel 4, derde lid, van beschikking (EG) nr. 2005/692 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober 2005 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in verscheidene derde landen (PbEU L263), artikel 1, vierde lid, van beschikking (EG) nr. 2005/693 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 oktober betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met aviaire influenza in Rusland (PbEU L263), artikel 3, vierde lid, van beschikking (EG) nr. 2004/614 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 24 augustus 2004 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met hoogpathogene aviaire influenza in de Republiek Zuid-Afrika (PbEU L 275) of artikel 2 van de beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 10 oktober 2005 betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen in verband met een verdenking van hoog-pathogene aviaire influenza in Turkije.

Artikel 1b

[Vervallen per 19-10-2005]

De invoer van onbehandelde jachttrofeeën afkomstig van vogels, afkomstig uit de Volksrepubliek China inclusief het territorium Hong Kong, Thailand, Zuid-Afrika en Maleisië, is verboden.

Artikel 2

[Vervallen per 19-10-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling maatregelen in verband met Aviaire Influenza 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
overeenkomstig het door de minister genomen besluit,

R.M. Bergkamp

Terug naar begin van de pagina