Vaststellingsbesluit bestanddelen tien-euromunt ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia

Geldend van 11-02-2004 t/m heden

Besluit van 28 januari 2004, houdende vaststelling van de bestanddelen van de tien-euromunt die in 2004 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 23 januari 2004, FM 2004-00102 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op artikel 4, tweede lid, van de Muntwet 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1 De beeldenaar van de tien-euromunt die in 2004 wordt uitgegeven ter gelegenheid van de geboorte van Prinses Catharina-Amalia, draagt op de voorzijde, overeenkomstig onderstaande afbeelding: Onze beeltenis en «beatrix», «koningin der nederlanden», «grootmoeder van prinses amalia», alsmede het teken van de Munt en het teken van de muntmeester.

  Bijlage 68777.png
 • 2 De beeldenaar draagt op de keerzijde, overeenkomstig onderstaande afbeeldingen:

  • a. een portret van Prinses Catharina-Amalia met van midden links onderlangs naar midden rechts het omschrift «catharina-amalia * 7.12.2003», en geheel bovenin de waardeaanduiding «10 euro» met onder het woord «euro» «2004»;

   Bijlage 68778.png
  • b. een portret van de Prins van Oranje als de munt om zijn verticale as naar links wordt gedraaid;

   Bijlage 68779.png
  • c. een portret van Prinses Máxima als de munt om zijn verticale as naar rechts wordt gedraaid.

   Bijlage 68780.png
 • 3 De tien-euromunt heeft een gladde rand en draagt het randschrift «GOD * ZIJ * MET * ONS *».

 • 4 Met dezelfde beeldenaar voor voor- en keerzijde worden tevens uitgegeven twintig-euromunten en vijftig-euromunten. Deze munten hebben een geribbelde rand.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad en de Staatscourant zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 januari 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

Uitgegeven de tiende februari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina