Vaststellingsregeling aanvraagperioden en subsidieplafonds Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 06-02-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 januari 2004, nr. WJZ 4005103, houdende vaststelling van enkele aanvraagperioden en subsidieplafonds krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s

Artikel 1

[Vervallen per 11-06-2005]

Als perioden waarbinnen krachtens de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s aanvragen om subsidie kunnen worden ingediend, worden vastgesteld:

  • a. 2 februari tot en met 27 februari 2004 voor het onderzoekprogramma precisietechnologie;

  • b. 16 februari 2004 tot en met 12 maart 2004 voor het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogenstechniek;

  • c. 1 maart 2004 tot en met 2 april 2004 voor het onderzoekprogramma mens–machine-interactie.

Artikel 2

[Vervallen per 11-06-2005]

Als subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op grond van de Subsidieregeling innovatiegerichte onderzoekprogramma’s worden vastgesteld:

  • a. € 3.000.000 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma precisietechnologie, ontvangen in de periode van 2 februari 2004 tot en met 27 februari 2004;

  • b. € 2.116.000 voor aanvragen inzake het onderzoekprogramma elektromagnetische vermogenstechniek, ontvangen in de periode van 16 februari 2004 tot en met 12 maart 2004;

  • c. € 2.500.000 voor aanvragen voor het onderzoekprogramma mens–machine-interactie, ontvangen in de periode van 1 maart 2004 tot en met 2 april 2004.

Artikel 3

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 januari 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina