Aanpassingsbesluit grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 05-02-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 januari 2004, DVVB/MB-U-2445883, houdende aanpassing van de grondslagen en percentages wetten voor oorlogsgetroffenen per 1 januari 2004

Hoofdstuk 1. Nabetaling over december 2003

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden voor een nabetaling over december 2003 vastgesteld als volgt:

A

B

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag nabetaling over december 2003

       

Van

t/m

in %

+ € per %

1225,21

 

2.068,85

 

1225,66

1356,35

2.068,05

1.859,15

1356,80

1404,00

1.843,83

2,11

1404,45

1446,20

1.846,72

2,11

1446,65

2020,68

1.851,62

2,11

2021,14

2066,52

1.853,53

2,11

2066,97

2112,80

1.853,71

2,11

2113,25

2158,18

1.853,86

2,11

2158,63

2204,01

1.854,06

2,11

2204,46

2248,48

1.854,25

2,11

2248,93

2294,31

1.854,46

2,11

2294,77

2385,07

1.854,65

2,11

2385,52

2484,90

1.855,03

2,11

2485,35

2582,92

1.855,40

2,11

2583,37

2678,21

1.855,80

2,11

2678,66

 

1.859,30

2,11

2679,12

2725,86

1.859,65

2,11

2726,31

2773,05

1.859,83

2,11

2773,50

2819,79

1.860,42

2,11

2820,24

2867,44

1.860,60

2,11

2867,89

2914,18

1.861,23

2,11

2914,63

2960,92

1.861,41

2,11

2961,37

 

1.861,50

2,11

2961,82

3004,48

1.861,86

2,12

3004,93

3048,50

1.861,96

2,12

3048,95

3092,51

1.862,45

2,12

3092,97

3135,62

1.862,55

2,12

3136,08

 

1.862,93

2,12

3136,53

3179,64

1.863,04

2,12

3180,09

3222,75

1.863,13

2,12

3223,20

 

1.863,52

2,12

3223,65

3266,76

1.863,59

2,12

3267,22

3309,87

1.863,70

2,12

3310,33

3353,44

1.864,29

2,12

3353,89

3397,00

1.865,44

2,12

3397,45

3440,56

1.865,75

2,12

3441,02

3484,12

1.865,88

2,12

3484,58

3527,69

1.866,39

2,12

3528,14

3571,25

1.866,49

2,12

3571,70

3614,81

1.867,01

2,12

3615,27

3658,38

1.867,15

2,12

3658,83

 

1.867,28

2,12

3659,28

3713,28

1.867,66

2,12

3713,74

3767,74

1.867,79

2,12

3768,19

3822,19

1.868,33

2,12

3822,64

 

1.869,90

2,12

3823,10

3877,10

1.870,08

2,12

3877,55

3931,55

1.870,46

2,12

3932,01

3986,01

1.870,59

2,12

3986,46

4040,91

4040,46

4084,02

1.871,14

1.871,29

2,12

2,12

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

De pensioengrondslagen, bedoeld in artikel 10, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

De grondslagen, bedoeld in artikel 8, eerste, tweede en zesde lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945, zoals zij golden op 30 november 2003, worden voor een nabetaling over december 2003 verhoogd met 29,4%.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Hoofdstuk 2. Aanpassing per 1 januari 2004

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

De percentages waarmede het peil der buitengewone pensioenen ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers wordt aangepast, worden per 1 januari 2004 vastgesteld als volgt:

A

B

Pensioengrondslagen €

Welvaartstoeslag per 1 januari 2004

       

Van

t/m

in %

+ € per %

1225,21

 

1.605,74

 

1225,66

1356,35

1.605,12

1.440,82

1356,80

1404,00

1.428,78

1,66

1404,45

1446,20

1.431,05

1,66

1446,65

2020,68

1.434,91

1,66

2021,14

2066,52

1.436,40

1,66

2066,97

2112,80

1.436,54

1,66

2113,25

2158,18

1.436,67

1,66

2158,63

2204,01

1.436,82

1,66

2204,46

2248,48

1.436,97

1,66

2248,93

2294,31

1.437,13

1,66

2294,77

2385,07

1.437,29

1,66

2385,52

2484,90

1.437,58

1,66

2485,35

2582,92

1.437,88

1,66

2583,37

2678,21

1.438,19

1,66

2678,66

 

1.440,94

1,66

2679,12

2725,86

1.441,22

1,66

2726,31

2773,05

1.441,36

1,66

2773,50

2819,79

1.441,83

1,66

2820,24

2867,44

1.441,97

1,66

2867,89

2914,18

1.442,46

1,66

2914,63

2960,92

1.442,60

1,66

2961,37

 

1.442,67

1,66

2961,82

3004,48

1.442,96

1,67

3004,93

3048,50

1.443,04

1,67

3048,95

3092,51

1.443,42

1,67

3092,97

3135,62

1.443,49

1,67

3136,08

 

1.443,80

1,67

3136,53

3179,64

1.443,88

1,67

3180,09

3222,75

1.443,95

1,67

3223,20

 

1.444,26

1,67

3223,65

3266,76

1.444,32

1,67

3267,22

3309,87

1.444,40

1,67

3310,33

3353,44

1.444,87

1,67

3353,89

3397,00

1.445,77

1,67

3397,45

3440,56

1.446,02

1,67

3441,02

3484,12

1.446,12

1,67

3484,58

3527,69

1.446,52

1,67

3528,14

3571,25

1.446,60

1,67

3571,70

3614,81

1.447,01

1,67

3615,27

3658,38

1.447,12

1,67

3658,83

 

1.447,22

1,67

3659,28

3713,28

1.447,51

1,67

3713,74

3767,74

1.447,62

1,67

3768,19

3822,19

1.448,04

1,67

3822,64

 

1.449,28

1,67

3823,10

3877,10

1.449,42

1,67

3877,55

3931,55

1.449,72

1,67

3932,01

3986,01

1.449,82

1,67

3986,46

4040,46

1.450,25

1,67

4040,91

4084,02

1.450,37

1,67

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945.]

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina