Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 31-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van de kosten van behandeling van de aanvrage van vaarbewijzen (Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de eerste aanvrage van het groot vaarbewijs bedragen € 60.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de aanvrage van een duplicaat dan wel van een vernieuwing van de geldigheid van het groot vaarbewijs in verband met de leeftijdscategorieën, bedoeld in artikel 23a van de Binnenschepenwet, bedragen € 50.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De door de aanvrager te betalen kosten van behandeling van de aanvrage van het klein vaarbewijs bedragen € 23,60.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijs 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling kosten behandeling aanvrage vaarbewijzen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina