Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 31-01-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende vaststelling van de tarieven examens groot vaarbewijs (Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2004)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 26, derde lid, van de Binnenschepenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van het examen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, en de kosten van het examen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, bedragen € 156.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

De kosten van het herexamen voor het Schippersdiploma Rivieren, Kanalen en Meren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op rivieren, kanalen en meren, en de kosten van het herexamen voor het Schippersdiploma Alle Binnenwateren ter verkrijging van het groot vaarbewijs voor de vaart op alle binnenwateren, bedragen per examenonderdeel € 55. Bij herexamen in meerdere examenonderdelen bedragen de kosten niet meer dan die genoemd in artikel 1.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

De Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven examens groot vaarbewijs 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina