Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-02-2004 t/m 30-09-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari 2004, nr. MEVA/ABA/2445965, houdende regeling van het subsidieplafond voor 2004 voor de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Regeling stimuleringssubsidie doorstroom zorg;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina