Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2007.]
Geldend van 30-01-2004 t/m heden

Regeling van 19 januari 2004, nr. DJZ/BR/0908-03, tot wijziging van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (overgangsmaatregel projecten cultuur en ontwikkeling)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina