Vaststellingsbesluit subsidieplafond 2004 Wet op de Ruimtelijke Ordening

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 29-01-2004 t/m 30-06-2008

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 16 januari 2004, nr. 17/2004, houdende de vaststelling van het subsidieplafond voor 2004 voor subsidiëring ingevolge artikel 50a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 38a van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2008]

Het subsidieplafond voor het jaar 2004 bedraagt:

  • Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK): € 0,–;

  • voor processtimulering Nationale Landschappen: € 100.000,–;

  • voor processtimulering Stedelijke netwerken: € 100.000,–;

  • voor processtimulering Interreg III: € 710.000,–;

  • voor doelsubsidies vakorganisaties en overige programmasubsidies: € 459.500,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina