Mandaatbesluit Organisatie Informatie- en Communicatietechnologie OOV

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 13-02-2004 t/m 31-12-2004

Mandaatbesluit Organisatie Informatie- en Communicatietechnologie OOV

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op:

Artikel 10:4, van de Algemene wet bestuursrecht;

– Het Mandaatbesluit beheersbevoegdheden agentschap ITO;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2005]

De directeur ICT-Service Coöperatie Politie, Justitie en Veiligheid wordt mandaat en volmacht verleend als bedoeld in Mandaatbesluit beheersbevoegdheden agentschap ITO.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1

Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de directeur vindt plaats op de volgende wijze:

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

voor deze,

Directeur ITO a.i.

(handtekening)

(naam)

  • 2

Bij ondertekening van besluiten en stukken op grond van de volmacht wordt de aanduiding van de bewindspersoon voorafgegaan door: Namens de Staat der Nederlanden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 16 januari 2004.

  • 2 Het besluit vervalt met ingang van 1 januari 2005.

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal voor Openbare Orde en Veiligheid

,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina