Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

[Regeling vervallen per 01-01-2024.]
Geraadpleegd op 16-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2021.
Geldend van 01-07-2021 t/m 31-12-2023

Wetstechnische informatie voor Bijlage

Informatie geldend op 01-07-2021

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
    Artikel: 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-07-2021)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Intrekking-regeling 16-09-2020 Stb. 2020, 400 05-04-2023 Stb. 2023, 113
01-01-2016 Wijziging 18-09-2015 Stb. 2015, 337 21-11-2015 Stb. 2015, 450
01-10-2010 Wijziging 25-03-2010 Stb. 2010, 144 10-06-2010 Stb. 2010, 231
01-12-2009 Wijziging 04-09-2009 Stb. 2009, 389 04-09-2009 Stb. 2009, 389
01-06-2008 Wijziging 29-04-2008 Stb. 2008, 160 29-04-2008 Stb. 2008, 160
01-06-2007 Wijziging 11-05-2007 Stb. 2007, 183 24-05-2007 Stb. 2007, 182 Inwtr. 1
01-01-2007 Wijziging 20-10-2006 Stb. 2006, 586 07-12-2006 Stb. 2006, 661
01-03-2004 Nieuwe-regeling 15-01-2004 Stb. 2004, 25 15-01-2004 Stb. 2004, 25

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel A, van de Uitvoeringswet EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) in werking treedt.1)
Naar boven