Vaststellingsregeling bedragen voor 2004 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 28-01-2004 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën van 15 januari 2004, nr. FM 2004-00033, Directie Financiële Markten, tot vaststelling voor 2004 van de bedragen, bedoeld in artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 20 van de Regeling bekostiging financieel toezicht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina