Instellingsbesluit Kennis-, Advies- en Exameninstituut Dierplagen

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 17-01-2004 t/m 16-10-2007

Instelling Kennis-, Advies- en Exameninstituut Dierplagen

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10a, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen;

Besluit:

[Red: Enig artikel]

[Vervallen per 17-10-2007]

de stichting Kennis-, Advies- en Exameninstituut Dierplagen voor de periode van één jaar te registeren als instelling die bevoegd is vakbekwaamheidsdiploma’s dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding af te geven of te verlengen.

Dit besluit zal treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P.B.L.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina