Intrekkingsbesluit Instelling exameninstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne

[Regeling vervallen per 17-10-2007.]
Geldend van 17-01-2004 t/m 16-10-2007

Intrekking Instelling exameninstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 10a, tiende lid, van het Besluit vakkennis- en vakbekwaamheidseisen bestrijdingsmiddelen;

Besluit:

[Red: Enig artikel]

[Vervallen per 17-10-2007]

de registratie van de stichting Exameninstituut Volksgezondheid en Milieuhygiëne als instelling die bevoegd is vakbekwaamheidsdiploma’s dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding af te geven of te verlengen, zoals verleend op 22 februari 2000, in te trekken.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.B.L.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina