Vaststelling subsidieplafond 2004 Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 13-02-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 14 januari 2004, nr. OSLO/1/2004, tot vaststelling van een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.5.1 en 2.5.2. van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode van 14 januari 2004 tot en met 31 december 2004 een subsidieplafond van € 3.500,– (zegge drieduizendvijfhonderd) voor subsidieverlening namens de minister door de Nederlandse vertegenwoordiging in Oslo.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit geplaatst wordt.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

Ambassadeur Harer Majesteits Ambassade Oslo

,

D.A.V.E. Ader

Terug naar begin van de pagina