Goedkeuringsregeling wijziging Verordening examengeld

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 15-01-2004 t/m 30-09-2006

Goedkeuring Verordening tot wijziging van de Verordening op het examengeld

[Vervallen per 01-10-2006]

De Verordening tot wijziging van de Verordening op het examengeld, zoals deze is vastgesteld door de ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants op 11 december 2003 en in de hier bijgevoegde bijlage is opgenomen, wordt goedgekeurd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
de

plv. Thesaurier-Generaal

,

B. ter Haar

Bijlage

[Vervallen per 01-10-2006]

Verordening tot wijziging van de verordening op het examengeld

[Vervallen per 01-10-2006]

De ledenvergadering van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 19, eerste lid, artikel 73b, eerste lid en artikel 80d, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants (Stb. 1993, 468);

Stelt de volgende verordening vast:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2006]

De Verordening op het Examengeld (Stcrt. 1975, 102), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening van 18 december 2002 (Stcr. 2003, 29), wordt als volgt gewijzigd:

  • A. De in artikel 2 genoemde bedragen van € 147 en € 252 worden vervangen door respectievelijk € 152 en € 265.

  • B. De in artikel 3, eerste lid, genoemde bedragen van € 147, € 97, € 252 en € 126 worden vervangen door respectievelijk € 152, € 105, € 265 en € 134.

  • C. Het in artikel 3, tweede lid, genoemde bedrag van € 147 wordt vervangen door € 152.

  • D. Het in artikel 3, derde lid, genoemde bedrag van € 100 wordt vervangen door € 105.

  • E. Het in artikel 3b genoemde jaarlijks bedrag van € 125 wordt vervangen door € 145.

  • F. Het in artikel 3c, eerste lid, genoemde bedrag van € 252 wordt vervangen door € 280.

  • G. Het in artikel 3c, tweede lid, genoemde bedrag van € 252 wordt vervangen door € 350.

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2006]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 7 januari 2004, nr. FM 2003-01728 U.

Terug naar begin van de pagina