Omzetbelasting, verhuur vakantiewoningen; verhuurorganisatie

[Regeling vervallen per 25-07-2009.]
Geldend van 07-01-2004 t/m 24-07-2009

Omzetbelasting, verhuur vakantiewoningen; verhuurorganisatie

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de heffing van omzetbelasting ter zake van de verhuur van een vakantiewoning. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 25-07-2009]

De eigenaar van een op een recreatiepark gelegen vakantiewoning heeft een overeenkomst gesloten met een verhuurorganisatie. De verhuurorganisatie verkrijgt op basis van deze overeenkomst het recht om op eigen naam maar voor rekening en risico van de eigenaar de vakantiewoning te verhuren. Het gebruik van de vakantiewoning vindt uitsluitend plaats door middel van een door de verhuurorganisatie en huurder afgesloten verhuurovereenkomst, ook bij gebruik door de eigenaar.

Is de eigenaar aan te merken als de huurder van de vakantiewoning?

Antwoord

[Vervallen per 25-07-2009]

Ja, de eigenaar van de vakantiewoning is aan te merken als huurder.

De verhuurorganisatie die de verhuurovereenkomst sluit op eigen naam maar op order en voor rekening van een ander, verricht een dienst op grond van artikel 4, derde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, bestaande in de verhuur van een vakantiewoning. Dit geldt eveneens ten aanzien van de eigenaar die de vakantiewoning huurt. Onder deze omstandigheden kan niet gesproken worden van (eigen) gebruik buiten het kader van de onderneming van de eigenaar.

Terug naar begin van de pagina