Wijzigingsregeling Aanwijzingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- [...] ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-01-2004 t/m 31-12-2005

Wijzigingsregeling Aanwijzingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel en Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 2 De aanspraken op grond van de onder 1 gehandhaafde vermelding gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit, of zoveel later als een aanspraak ontstaat jegens het bevoegd gezag van de instelling.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie van het Gele Katern waarin het wordt geplaatst en werkt voor wat betreft artikel I, onderdeel 1, tot en met 1 januari 2001 en voor wat betreft artikel I, onderdeel 2 tot en met 1 juli 2003 terug.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina