Intrekkingsbesluit instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

Geldend van 23-01-2004 t/m heden

Intrekking Besluit instelling overlegplatform tolk- en vertaaldiensten

De Minister van Justitie,

Besluit:

Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 31 december 2003

De

Minister

van Justitie
namens deze:
de

Projectdirecteur Tolken en Vertalers

,

C.J. van Dijk

Terug naar begin van de pagina