Goedkeuringsbesluit rekenpercentage en gemiddeld percentage WAO 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 30-12-2003 t/m 31-12-2010

Directie Sociale Verzekeringen, 23 december 2003, nr. SV/A&L/03/96165, goedkeuring rekenpercentage en gemiddeld percentage WAO per 1 januari 2004

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 78, tweede lid van de WAO;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2011]

Goedkeuring te verlenen aan het besluit van het UWV van 3 december 2003 voor zover het betreft de vaststelling van het gemiddeld percentage en het rekenpercentage voor het jaar 2004, zoals bedoeld in artikel 78, tweede lid, onder a en b, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 23 december 2003

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid a.i.

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina